top of page

พักกาย พักใจ ไปบางแสน


เป็นเหมือนกันไหม พอเราโตขึ้นเรื่อยๆ การออกจากสถานที่เดิมๆ ออกไปเปลี่ยนที่นอน แบกเป้ตะลุยเดี่ยวไปตามที่ต่างๆ ออกเดินทางในช่วงเวลาสั้นๆ มันต่อพลังงานชีวิตได้จริงๆ ลองดูมั้ย? ลองออกจาก Comfort zone ของต้วเองแล้วก้าวออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้าง คลิกลิงค์บนรูปภาพเพื่ออ่านรีวิว Click Photo!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page